kobotann’s diary

パチスロ 一日一カナ

今日の収支

最近は順調だな☆

 

投資 10K 回収25K 収支+15K

 

打ち始め 96G(38GでR1の台)

 

   233B

   38Bからの7連

   32G止め

 

他に打てそうな台がなので帰宅・・・